Güneş Enerjisi Tarihçesi

Güneş Enerjisi Tarihçesi

Güneş enerjisinden faydalanma çok eski tarihlere dayanmaktadır. İnsanların Güneş’i kullanarak ısınması, aydınlanması, topraktan verim alması gibi çok sayıda yararı vardır.

Güneşin bir enerji olarak ve bilinçli bir şekilde kullanımının ilk olarak M.Ö 400’lü yıllara dayandığını söyleyebiliriz. Sokrates evlerin güneş cephelere bakmasına teşvik ederek, ısı ve ışıktan yararlanma yoluna gitmiştir. 1600’lü yıllarda ise Galile’nin merceği bulmasıyla Güneş’in kullanımında farklı bir noktaya gelinmiştir. 1725 yılında ise Belidor tarafından güneş enerjisi ile çalışan bir su pompası icat edilmiştir. Bu sayede güneş enerjisine bağlı olarak bir aracın üretilmesi söz konusu olmuştur. Güneş enerjisi ne zaman bulundu sorusu; bu kadar eski bilgilere dayanmaktadır. Fransa’da yapılan bir çalışma ise 1860’larda bir buhar makinesinin üretimidir. Güneş enerjisine bağlı olarak buhar makinesi icat eden Mohuchok, bu icadında parabolik aynalardan yardım almıştır. Aynı zamanda güneş pompaları ve güneş ocakları üzerine de birtakım çalışmalar yapmıştır. Aynaların güneş enerjisindeki kullanımına dikkat çekmek gerekirse; eski saraylarda çok fazla ayna olduğu örneği verilebilir. Güneş enerjisine duyulan ilginin tarihsel süreçte en büyük sebebi ise; 1960’lı yıllarda yaşanan petrol krizidir. Bu krizden sonra alternatif enerji kaynakları arayışına girilmiş ve insanların ihtiyaçlarını farklı kaynaklardan elde etmesi sonucunu doğurmuştur. Güneş enerji elde etmek açısından hem büyük olması hem de strateji olarak ülkeler arasında herhangi bir problem yaratmayacağından önemlidir.

Türkiye’de Güneş Enerjisi

Güneş enerjisine yönelik buluşlar ve kullanımlar Türkiye’de de önem kazanmıştır. Bağımsız bir enerji kaynağı olması nedeniyle, ülkelerin bu enerjiden faydalanmasının artması, kendi menfaatleri için önem arz etmektedir. Türkiye’de güneş enerjisine yönelik ilk ulusal kongre 1975 yılında gerçekleşmiştir. Bunun öncesinde bu enerjinin alternatif bir enerji kaynağı olarak kabul edilmesi ise 1960 yılında olmuştur. O dönemden bu yana çalışmalar artmıştır ve gerek uzman kişiler gerekse üniversitelerin çalışmaları ile bu alandaki bilgi birikimi ve faaliyetler artmıştır. Güneş enerjisinin devlet ve endüstri açısından önem kazanması ile Türkiye’de bu alana duyulan ilgi artış göstermiştir.

Güneş enerjisi ne zaman bulundu sorusunun oldukça eski tarihlere dayanması, ancak bu enerjinin günümüz teknolojileri ile kullanılması çok da eski diyebileceğimiz bir tarihte olmamıştır. Ancak hızlı bir şekilde gelişim göstermiştir ve 1975 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin yapmış olduğu ilk pasif güneş enerjisi uygulaması ile gündeme gelmiştir. Bunun dışında İTÜ, Ege üniversitesi, yıldız Teknik Üniversitesi gibi eğitim kurumlarında bu enerji kaynağına yönelik çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Ege Üniversitesi’nde 1978 yılında Güneş Enerjisi Enstitüsü kurulmuştur. 1977 – 1985 yılları arasında ise ısı ihtiyacının giderilmesi konusundaki projelerin yürütüldüğünü söyleyebiliriz. 1985 yılında ise TÜBİTAK bünyesinde kurulmuş olan Ankara Elektronik Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, güneş pillerinin tasarımı ve üretimi konusundaki çalışmaları desteklemiştir.1982 yılından itibaren ise Elektrik İşleri Etüt İdaresi, genel anlamda tüm yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım alanlarını desteklemektedir. Uluslar Arası Güneş Enerjisi Derneği Türkiye ile de 1992 yılından itibaren, Türkiye’de bu enerjiye dair çalışmalar ve kullanımlara devletin izniyle devam ettirilmektedir.

Güneş Enerjisi ve Doğa

Enerji kaynaklarının tükeniyor olması ve bir yandan nüfusun hızla artıyor olması, güneş enerjisinin bulunması ve kullanılması aşamasını hızlandırmıştır. İnsanların Güneş Enerjisi Ne Zaman Bulundu sorusu için cevap eski tarihlere dayansa da teknik anlamda oldukça yeni bir oluşumdur. İhtiyacın yanı sıra en büyük faydası doğaya herhangi bir zararı olmadan, insanların ihtiyaçlarını gidermesidir.